ผอ.บุญชอบ อุสาย ร่วมประชุมกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายบุญชอบ  อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ร่วมประชุมกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร

Read more

นายบุญชอบ  อุสาย ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญปี 2565

นายบุญชอบ  อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Read more

นศท.และผู้กำกับ ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร เข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน

นักศึกษาวิชาทหารจำนวน 20 นาย และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมที่ ๒ อำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้งและปฏิบัติงานหน้าหน่วยเลือกตั้ง โดย รด.จิตอาสา (นศท.) กิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพลอยบอลรูม

Read more

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ ๑พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราช รัตนากาศภาศกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศร์ ตรีภูวเนตรวรนายก ดิลกรัตนราชชาติอาชาวศรัย สมุทัยคโรมนต์ สกลจักรวาลาธิเมนทรต์ สุริเยนทราธิบดินทร์

Read more

ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติด

ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงในการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดมุกดาหาร สาขาอำเภอคำชะอี ประจำปี 2566 ระหว่าง วันที่ 27 มี.ค.-10 เม.ย. ณ วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Read more

ร่วมงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ”

ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร และนักเรียน ร่วมงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” ณ วัดพุทธนคราภิบาล

Read more

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Read more