พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวาระครบรอบ ๑oo ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายบุญชอบ  อุสาย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑oo ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Read more