โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ร่วมเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Read more