ยินดีต้อนรับคุณครูประภัสสร สุพร ครูแนะแนว ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยินดีต้อนรับคุณครูประภัสสร สุพร ตำแหน่ง ครู วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว  ย้ายมาจากโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สู่ครอบครัวแสด-ฟ้า ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

Read more

อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รองผู้อำนวยการณัชฐวัชร์  กลางประพันธ์ และ สิบเอกหญิงสุภาภรณ์  จุลสมบัติ ได้เข้าร่วมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา .o

Read more