ชมรม TO BE NUMBER ONE อบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพยา รุ่นที่ 3

ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ชมรม TO BE  NUMBER ONE โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 3 ที่วัดป่าสามัคคีธรรมบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Read more