พิธีสวนสนามและปิดการฝึกภาคปกติของ นศท. ปี ๒๕๖๖

การฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร นศท. ประจำปี ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม – วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และในวันสุดท้ายของการฝึกได้จัดพิธีสวนสนามและปิดการฝึกภาคปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *