กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จัดกิจกรรมตามโครงการ การเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยสถานที่หลัก ชมนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *