ชมรม TO BE NUMBER ONE รับการติดตามประเมินผลงาน

ในวันอังคาร ที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ต้อนรับคณะอนุกรรมการ ติดตามและประเมินผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ระดับประเทศ ประจำปี 2566 รับการติดตามประเมินผลงานทูบีรอบลงพื้นที่ระดับประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *