นายบุญชอบ  อุสาย ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญปี 2565

นายบุญชอบ  อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *