บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ๑ คนให้ หลายคนรับ

ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ ” บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ๑ คนให้ หลายคนรับ  ” และมีนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ร่วมบริจาคดวงตาและอวัยวะ รวมจำนวน 10 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *