พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร นำโดยนายบุญชอบ  อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *