พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖

ในวันพุธ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *