มอบเกียรติบัตร “ยอดนักออม”

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มอบเกียรติบัตร “ยอดนักออม” ให้กับครูและนักเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างนี้ ที่ดีด้านการรู้จักเก็บออม ตามโครงการยอดนักออม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *