รับการตรวจเยี่ยมด้านความพร้อมในการเป็นสนามสอบ Digital Testing ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร รับการตรวจเยี่ยมจากคณะนิเทศ นำโดยนายโชคชัย จันทะโสตติ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และคณะศึกษานิเทศ สพม.มุกดาหาร ด้านความพร้อมในการเป็นสนามสอบ Digital Testing ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 อาคาร 3 ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *