พิธีมอบเสื้อจากคุณจุฑารัตน์ นิลเปรม และหมวกนิรภัยจาก อ.คำชะอี

ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖๖ นักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารได้รับความอนุเคราะห์จากคุณจุฑารัตน์  นิลเปรม ที่ได้มอบเสื้อนักเรียน 80 ตัว และหมวกนิรภัยจาก อ.คำชะอี จำนวน 55 ใบ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

Read more

ชมรม TO BE NUMBER ONE อบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพยา รุ่นที่ 3

ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ชมรม TO BE  NUMBER ONE โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 3 ที่วัดป่าสามัคคีธรรมบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Read more

เชิญชวนใช้บริการแอปพลิเคชัน ThaiD

ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการลงทะเบียน แสดงตัวตนในสนามบิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ

Read more

นักเรียนและครูร่วมบริจาคโลหิต

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นักเรียนและครู โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ร่วมบริจาคโลหิตที่ศาลาประชาคม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

Read more

ชมรม TO BE NUMBER ONE รับการติดตามประเมินผลงาน

ในวันอังคาร ที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ต้อนรับคณะอนุกรรมการ ติดตามและประเมินผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ระดับประเทศ ประจำปี

Read more

รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

ในวันอังคารที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นในภาคเรียนหน้าต่อไป

Read more

ยินดีต้อนรับคุณครูประภัสสร สุพร ครูแนะแนว ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยินดีต้อนรับคุณครูประภัสสร สุพร ตำแหน่ง ครู วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว  ย้ายมาจากโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สู่ครอบครัวแสด-ฟ้า ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

Read more

ยินดีต้อนรับคุณครูประภัสสร สุพร ครูแนะแนว ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยินดีต้อนรับคุณครูประภัสสร สุพร ตำแหน่ง ครู วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว  ย้ายมาจากโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สู่ครอบครัวแสด-ฟ้า ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

Read more

อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รองผู้อำนวยการณัชฐวัชร์  กลางประพันธ์ และ สิบเอกหญิงสุภาภรณ์  จุลสมบัติ ได้เข้าร่วมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา .o

Read more