พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การขับเคลื่อนอำเภอคำชะอี เมืองแห่ง TO BE NUMBER ONE

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอคำชะอี เป็นประธานการประชุมชมรม TO BE NUMBER ONE และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การขับเคลื่อนอำเภอคำชะอี เมืองแห่ง TO BE NUMBER ONE เพื่อให้การดำเนินงาน จัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องของแต่ละชมรมซึ่งจะมีการออกเยี่ยมเสริมพลังติดตามความก้าวหน้าให้ครบทุกชมรม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคำชะอี ชั้น 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *