กำหนดการทดสอบระบบ National Digital Testing (O-NET) ม.6 ปี 2565 สนามสอบคำชะอีวิทยาคาร

ลิงก์การทดสอบระบบ https://cndts025.niets.or.th
รหัสศูนย์สอบ 10339 รหัสโรงเรียน 1049012022 ชื่อศูนย์สอบ คำชะอีวิทยาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *