ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ ครูสังคม สู่รั้วแสด-ฟ้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ได้ต้อนรับครูบรรจุใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวขนิษฐา  เมืองโคตร  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคม ปฏิบัติการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

ช่วย ด้วยความยินดียิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *