แห่เทียนเข้าพรรษา

ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษากับชุมชนอำเภอคำชะอี โดยแห่เทียนไปยังวัดพุทธนคราภิบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *