ที่ตั้ง – แผนผัง

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
167 หมู่ที่ 1 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โทรศัพท์ 042-691082 โทรสาร 042-691271