การดำเนินการตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร

การดำเนินการตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร โดยการจัดเวรประตูเข้า – ออก โรงเรียน และ การตรวจความเรียบร้อยของอาคารเรียน นำโดยท่านผู้อำนวยการบุญชอบ  อุสาย รองผู้อำนวยการ และคณะครูและบุคลากร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *