การปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตูของผู้บริหารและคณะครู

การปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตูของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร โดยนายบุญชอบ  อุสาย ผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันจันทร์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันอังคาร – วันศุกร์ เป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *