การประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ เรื่อง การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ในวันที่ ๒o – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอนนรุ่ง  เสียงล้ำ และนายณัชฐวัชร์  กลางประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ณ ศูนย์ประชุมโรงเรียนเชียงใหม่แกรนด์วิว 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *