การพัฒนาแกนนำกิจกรรมสร้างกระแสรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด

ในวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ครูประภาศรี  พรทอง และ นักเรียนแกนนำ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างกระแสรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *