กิจกรรมทัศนศึกษา ม.๑ – ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *