กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา [ วันเข้าพรรษา ]

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือ วันเข้าพรรษา ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 4 วัด มารับต้นเทียน และผ้าอาบน้ำฝน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *