กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอคำเภอชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *