คณะผู้บริหารโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. วันที่ ๗ กรกฎาคม ครบรอบ 20 ปี

คณะผู้บริหารโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. วันที่ ๗ กรกฎาคม ครบรอบ 20 ปี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *