จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเป็นพิธีกรการประชาสัมพันธ์ และการจัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียน

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นพิธีกรประชาสัมพันธ์ และจัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *