นศท.และผู้กำกับ ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร เข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน

นักศึกษาวิชาทหารจำนวน 20 นาย และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ ๒ อำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้งและปฏิบัติงานหน้าหน่วยเลือกตั้ง โดย รด.จิตอาสา (นศท.) กิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพลอยบอลรูม โรงแรมพลอย พาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *