นักเรียนเข้าร่วมค่ายตามโครงการเยาวชนร่วมใจขยายสายใยเครือข่าย กฟผ. ประจำปี 2566

ครูเกษร  รัชอินทร์ นำนักเรียนเข้าร่วมค่ายตามโครงการเยาวชนร่วมใจขยายสายใยเครือข่าย กฟผ. ประจำปี 2566 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *