นางศิรินทิพย์ วรรณทอง กลุ่มสาระการงานอาชีพ รับการประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ

นายบุญชอบ อุสาย ผอ.ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ ของนางศิรินทิพย์  วรรณทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูเกษตร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *