นายบุญชอบ อุสาย ผอ.ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร เป็นกรรมการประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ ของนางสาวจินตนา ดีดวงพันธุ์

นายบุญชอบ อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เป็นกรรมการประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ ของนางสาวจินตนา ดีดวงพันธุ์ วิชาเอก สังคมศึกษา โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *