ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *