ประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร นำโดยนายบุญชอบ  อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เชิญคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *