ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน

คณะผู้บริหาร นำโดยนายบุญชอบ  อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  ในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมอำเภอคำชะอี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *