พิธีมอบเสื้อจากคุณอมร และคุณจุฑารัตน์ นิลเปรม และหมวกนิรภัยจาก อ.คำชะอี

ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖๖ นักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอมร และ คุณจุฑารัตน์  นิลเปรม ที่ได้มอบเสื้อนักเรียน จำนวน 80 ตัว และได้รับมอบหมวกนิรภัยจาก อ.คำชะอี จำนวน 55 ใบ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *