ยินดีต้อนรับนายภูมิภัทร เครืองาม พนักงานราชการ สอนในรายวิชาดนตรี สู่รั้วแสด-ฟ้า

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ได้ต้อนรับนายภูมิภัทร เครืองาม ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติการสอนในรายวิชาดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *