รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *