วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามา ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *