คณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยตำรวจ สภ.คำชะอี ให้ความรู้ เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Vaccinated )

ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรคำชะอี ได้มาอบรมให้ความรู้ เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ วัคซีนไซเบอร์ (Cyber Vaccinated ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ทางโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *