หน่วยงานพลังงาน จ.มุกดาหาร ให้ความรู้เรื่องพลังงาน ให้กับนักเรียน

ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานพลังงาน จังหวัดมุกดาหาร ได้มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร และได้มอบหนังสือสารานุกรม เล่มที่ ๕ ให้กับทางโรงเรียนด้วย ทางโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *