อบรมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่

ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เข้ารับการอบรมตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ จัดโดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทและภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์  ปัญหาและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดในเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทางโรงเรียนขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *