โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร นำนักเรียนร่วมแสดงดนตรีในกิจกรรมมุกดาหารสแควร์ (Mukdahan Square)

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร นำนักเรียนร่วมแสดงดนตรีในกิจกรรมมุกดาหารสแควร์ (Mukdahan Square) ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หลังเดิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *