📣สสวท. ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ในโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2566

📣สสวท. ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยระบบออนไลน์👉ระยะเวลาอบรม 1 พ.ค. – 18 มิ.ย.66📝สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 เม.ย.66 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://endb.ipst.ac.th/activity/detail/240

Read more

ประชาสัมพันธ์ [1. โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้รัก สามัคคี รุ่นที่2] [2. โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปีงบประมาณ 2566] [3. การขอสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566] [4. ขอความร่วมมือขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน]

Read more