เชิญชวนใช้บริการแอปพลิเคชัน ThaiD

ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการลงทะเบียน แสดงตัวตนในสนามบิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ

Read more

ยินดีต้อนรับคุณครูประภัสสร สุพร ครูแนะแนว ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยินดีต้อนรับคุณครูประภัสสร สุพร ตำแหน่ง ครู วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว  ย้ายมาจากโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สู่ครอบครัวแสด-ฟ้า ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ผังการสอบจัดชั้นเรียน ม.๑ และ ม.๔

Read more

นักเรียน ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร ได้รับยกย่องด้านการเป็นเด็กดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดมุกดาหาร

นางสาวสุพัตรา สารีสี  นายภัทรพล  รัชอินทร์  และนายเทพพิทักษ์  อาจหาญ ได้รับการยกย่องด้านการเป็น เด็กดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จากจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี มา ณ ที่นี้ด้วย

Read more

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมคณะ ได้ออกมาตรวจเยี่ยมการสอบ O-net ชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมคณะ ได้ออกมาตรวจเยี่ยมการสอบ O-net ชั้น ม.๖ ด้วยระบบดิจิทัล(DIGITAL TESTING ) ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

Read more