📣สสวท. ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ในโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2566

📣สสวท. ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา
ในโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยระบบออนไลน์
👉ระยะเวลาอบรม 1 พ.ค. – 18 มิ.ย.66
📝สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 เม.ย.66

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://endb.ipst.ac.th/activity/detail/240

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *