ครูพรชัย ขันศรี ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬา เทศบาลตำบลคำชะอี

ครูพรชัย ขันศรี ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬา

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *