นำเสนองานโครงการหลักประกันสุขภาพที่เทศบาลตำบลคำชะอีเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม

รองผู้อำนวยการณัชฐวัชร์ และครูประภาศรี ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงการหลักประกันสุขภาพที่เทศบาลตำบลคำชะอี เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ที่ประชุมฝากเรื่องการทิ้งขยะของนักเรียนที่ศาลา sml และ โรงเรียนน้ำเที่ยงวันครู และฝากเรื่องการขับขี่จักรยานยนต์ที่น่าจะเป็นอันตราย เรื่อง น้ำท่วมบ้านพักครู การระบายน้ำของรางระบายน้ำ ได้รับการอนุมัติ 3 โครงการ ได้แก่  โครงการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น CPR   โครงการป้องกันการตั้งครรภ์วัยเรียน   TO BE NUMBER ONE ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *