ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่ป่วยเป็นไข้

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่ป่วยเป็นไข้ที่โรงพยาบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *